Full koll innan grävning

Om ni ska gräva något kring ert hus så gäller det att få full koll innan grävning hur det ser ut med både vatten, avlopp och el så man inte gräver sönder något. Det kan vara förödande att gräva utan att veta var stammar för vattnet går in i huset och var elen är dragen. Ta reda på allt detta är en förutsättnings för att ni ska kunna sätta en grävskopa eller spade förd en delen i jorden.

Det kan finnas förteckning för detta bland de papper som följde med huset då ni köpte det. Kolla upp om detta finns. Om inte så får ni ta hjälp för att lokalisera dessa rör, vatten och avloppsledningar. Rita in på tomtkartan var dessa rör och ledningar befinner sig.

Då vet ni till nästa gång ni behöver gräva var de befinner sig och behöver inte at in extern hjälp för att lokalisera dessa. Det kan vara värt att bekosta detta för att få full koll på var avloppet går om det skulle hända något och ni skulle behöva gräva upp för att kunna inspektera. Att dokumentera vad som finns under jord på er tomt är något som är väldigt värdefullt.

Framförallt om ni ska gräva för att bygga ett Attefall. Ni kanske ska dra in vatten och avlopp till den byggnaden och vill veta den närmaste vägen till vatten och avlopp. Det kan också vara så att ni ska gräva för fiber in till huset och måste då få veta var ni kan gräva utan att gräva sönder något.